Ludze związani z Różankami

POŻEGNANIE PANI WANDY SZMAGAJ ( 1931 - 2021)

  • Drukuj

 

Wczoraj , 16 kwietnia 2021 roku, na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp,

pożegnaliśmy naszą długoletnią    Mieszkankę PANIĄ   WANDĘ  SZMAGAJ.

         POŻEGNANIE   W  IMIENIU   MIESZKAŃCOW  RÓŻANEK

 SZANOWNA    PANI   WANDO!

      Z wielkim żalem żegnamy dzisiaj Panią, od 62 lat Mieszkankę Różanek,

Osobę wielkiego i szlachetnego SERCA,

bardzo uczynną, zgodną, serdeczną...

(tak oceniali Panią dawni Mieszkańcy Różanek, Pani rówieśnicy, w tym moi Rodzice...)

     Każdemu, kto poprosił - udzieliła Pani  pomocy na miarę  swoich sił i możliwości.

Doświadczyłam  też takiej pomocy w przeszłości za co Pani jeszcze raz, dzisiaj, , serdecznie   dziękuję.

    P.P.WANDA  I  EDWARD  SZMAGAJOWIE   osiedlili się w Różankach przy ulicy Lipowej w 1959 roku. Przybyli z mamą Pani Wandy i dwojgiem dzieci : Zbyszkiem  i  Halinką.  Już w Różankach urodziło się najmłodsze dziecko - Grażynka.

    Szybko, bo już w roku 1985, spokojne życie rodziny zostało brutalnie przerwane nagłą śmiercią Pana Edwarda .

   Pani Wanda podjęła wówczas   bardzo trudną  ale też ważną pracę  dla różankowskich  rolników - w skupie mleka w naszej wsi. Była pracownikiem cenionym i szanowanym nie tylko  przez naszych rolników ale także przez Zarząd Gorzowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, który wyróżniał pracę Pani Wandy wieloma dyplomami i odznaczeniami.

   Pani Wanda przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym  naszej wsi pracując w dawnym Kole Gospodyń Wiejskim skupiającym dawne rolniczki.

  A przez okres nauki Jej dzieci w Szkole Podstawowej w Różankach pracowała w Komitecie Rodzicielskim przy szkole.

        Członkowie Rady Sołeckiej i Rady Gminy  odwiedzali Panią Wandę ( podobnie jak innych naszych Seniorów) z okazji Dnia Kobiet czy innych świąt.

     PANI   WANDA   SZMAGAJ odeszła z naszej społeczności w miniony poniedziałek, 12. kwietnia 2021 roku, w wieku 90 lat, pozostawiając w bólu i żalu troje dzieci, ośmioro wnuków i jedenaścioro prawnuków.

       PANI  WANDZIU!

    W imieniu Mieszkańców Różanek, Wójta Gminy Kłodawa, Rady Gminy Kłodawa, Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Różanki wyrażam

                         SZACUNEK   I   PODZIĘKOWANIE

      ZA TRUD  BUDOWY  NASZEJ  MAŁEJ  OJCZYZNY,

      ZA PRACĘ DLA ROLNIKÓW W RÓŻANKACH,

     PRACĘ  W  KOLE GOSPODYŃ  WIEJSKICH   I   KOMITECIE  RODZICIELSKIM

     W TRUDNYCH  LATACH  70- tych  i 80 - tych

      ZA  WYCHOWANIE   I   WYKSZTAŁCENIE  DZIECI  I   POMOC  W  WYCHOWANIU  WNUKÓW...

                                                                                                                                            ŚPIJ   W    POKOJU...

 

 

Pani Grażynce Każmierczak -  najmłodszej Córce Pani Wandy Szmagaj -

                                                            serdeczne podziękowanie  za udostępnienie  zdjęć Mamy.

 

Zamieszczone w artykule zdjęcie pochodzi z 2020roku . Wycieczka z Grażynką do Zdroiskich Buków.

                                                                                                                                                                                B.A.