Ludze związani z Różankami

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 2019

 

Dzisiaj  wszyscy  odwiedzamy CMENTARZE  -  miejsca, gdzie spoczywają doczesne  szczątki  naszych najbliższych, najukochańszych...

       Modlimy się za RODZICÓW dziękując, że dali nam życie, że nas wychowali, kształcili, pomagali w każdej trudnej sprawie...

      Prosimy, by dalej  wypraszali dla nas wszelkie potrzebne łaski...

Odwiedzamy też  MIEJSCA  PAMIĘCI , a takich w Różankach mamy kilka:

   *  przy Kościele Parafialnym - Pomnik poświęcony żołnierzom niemieckim z Gminy Stolzenberg, którzy walczyli z nawałą bolszewicką w latach 1914- 1918 ( I Wojna  Światowa),

 *  przy świetlicy  wiejskiej -  obelisk poświęcony PIERWSZYM  OSADNIKOM  W  POWOJENNYCH  RÓŻANKACH

( 1945 - 1946),

* na Cmentarzu  Komunalnym - pomnik  PAMIĘCI  TYCH, DLA  KTÓRYCH  TA  ZIEMIA  BYŁA  OJCZYZNĄ,

* grób  żołnierza  walczącego pod MONTE  CASSINO - p.  JANA   KULESZY.

Ofiarujmy  Im  modlitwę, chwilę zadumy, zapalmy znicz..

          W imieniu Mieszkańców  Różanek  serdeczne podziękowania P. Andrzejowi Derze za kwiaty

                                           przy obelisku i przy pomniku na cmentarzu,

również

                       Panu Sołtysowi S.Radeckiemu za znicze na starych grobach w dawnej, przedwojennej  części     cmentarza    oraz przy pomnikach i obelisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDN

 

 

 

   

   

 

Pogoda