Klub Seniora

KLUB SENIOR PLUS W RÓŻANKACH - uroczyste otwarcie

 

Wczoraj, 01.02.20202 roku, przeżywaliśmy w Różankach wyjątkowe  wydarzenie - 

                         OTWARCIE    KLUBU   SENIOR   PLUS, 

który był bardzo oczekiwany przez naszych Mieszkańców, szczególnie Starszą Młodzież 60+ czyli SENIORÓW.

Dlaczego oczekiwany?

Dlatego, że umożliwi systematyczne,  bardzo potrzebne zajęcia i spotkania  dla uczestników KLUBU.

Będą to zajęcia rehabilitacyjne, taneczno - ruchowe, kulturalno - oświatowe  i spotkania towarzyskie.

Klub SENIOR + w Różankach  jest już  drugim w naszej Gminie.

Pierwszy powstał w Santocku przed dwoma  latami.  Obecnie jest przygotowywana dokumentacja w celu otwarcia Klubu SENIOR + w Chwalęcicach. 

     Powstanie   KLUBU    SENIOR+   w Różankach zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy

         Wójt Gminy  Kłodawa PANI  ANNY   MOŁODCIAK

z ówczesną  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obecną Europoseł

                     PANIĄ    ELŻBIETĄ   RAFALSKĄ.

    Doceniamy także dużą   rolę  w tworzeniu naszego klubu  

                Wojewody Lubuskiego  PANA  WŁADYSŁAWA  DAJCZAKA,

   którego na uroczystości  OTWARCIA reprezentowała Dyrektor  Wydziału  Polityki  Społecznej   LUW      

                                PANI GRAŻYNA  JELSKA.

Prezes   Klubu  SENIORA  w Różankach - Bożena Adamczak  powitała przybyłych Gości i  podziękowała

  w imieniu RÓŻANKOWSKICH   SENIORÓW   za realizację  w naszej wsi bardzo oczekiwanego  zadania.

Goście OTWARCIA  KLUBU   SENIOR+ w Różankach ( oprócz w.w.):

        Lubuski  Kurator Oświaty - Pani Ewa Rawa,

         Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  - Pan Andrzej Korona,

         Radna Rady Gminy Kłodawa - Pani Katarzyna Chmiel - Dera,

         Sołtys Wsi Różanki - Pan Sławomir Radecki,

         Dyrektor Publicznego Przedszkola  w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach -

                    Pani  Joanna  Grymuza,

         Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II -  Pani Elżbieta  Pietruszkiewicz,

         Dyrektor Gminnego Ośrodka  Kultury w Wojcieszycach - Pan Jarosław  Pikuła,

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Justyna Piotrzkiewicz,

         Inspektor U.G. w Kłodawie  - Pani Beata Grzegolec,

         Pracownik GOPS w Kłodawie - Pani Angelika Żelazowska.

         Media  - TVP 3 i Radio Plus.

 

          Prezes Klubu Seniora  w  Różankach zaprosiła Gości i Seniorów do symbolicznego PRZECIĘCIA   WSTĘGI 

             oraz obejrzenia  wyposażenia  SALI, w której odbywać się będą zajęcia KLUBU   SENIOR +.

       Wśród przecinających wstęgę  i podziwiających w sali sprzęt rehabilitacyjny byli Goście:  Europoseł Pani Elżbieta  Rafalska, Dyrektor Wydz.Polityki Społecznej LUW Pani  Grażyna  Jelska, Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna  Mołodciak, aktywne, długoletnie działaczki  Klubu Seniora w Różankach  Panie Anastazja  Toporowska, Józefa  Biryło, Renata Bondar, Sabina  Szumińska, Sabina  Dera, Melania Potocka i cały obecny Zarząd Klubu Seniora :

              Grażyna Majewska, Bogumiła Szawiel, Stanisława Słabisz, Krystyna Stasiak i Bożena Adamczak.

Niespodzianką  wieczoru był  olbrzymi   TORT na 100 osób z okolicznościowym napisem " KLUB  SENIOR + w Różankach" ufundowany przez Radę  Gminy w Kłodawie.

        Toast  za zdrowie RÓŻANKOWSKICH  SENIORÓW  wygłosiła  Pani Wójt Anna Mołodciak a  wszyscy obecni zaśpiewali    tradycyjne 100 lat !

 Uroczystość uświetnił,  pięknie grając  i śpiewając,  Zespół  STRUMYK z Santoczna 

  a także nasz młody akordeonista  DAWID  GIGOŁA.

Wystrój sali i poczęstunek  przygotował Zarząd  Klubu Seniora w Różankach.

WSZYSTKIM   GOŚCIOM   I    SENIOROM 

PRZYBYŁYM NA UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA  KLUBU   SENIOR + W ROŻANKACH

uprzejmie  dziękuje   Zarząd Klubu Seniora w Różankach.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    

 Zdjęcia z uroczystości otwarcia KLUBU  SENIOR + w Różankach 

        znajdują się także

w drugim  artykule  z  RELACJĄ  FOTOGRAFICZNĄ.

                                                                                                           B. A. 

 

Pogoda