Aktywność radnych

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW

 

Gościem   wczorajszej,  XV,   SESJI   RADY   GMINY   KŁODAWA  była  

     dyrektor  MG-6 -  PANI  KRYSTYNA   SZCZEPAŃSKA,

która  przedstawiła nowe, główne   zasady   odbioru odpadów na terenie MG - 6

Poniżej - niektóre z nich.

1. WSZYSCY    PRODUCENCI  ODPADÓW  MUSZĄ  JE  OBOWIĄZKOWO   SEGREGOWAĆ.

2.  ZA  BRAK   SEGREGACJI  NALICZANE  BĘDĄ  KARY  W  WYSOKOŚCI  OD 2  DO   4  - KROTNOŚCI   STAWKI  BAZOWEJ.

3. ODPADY   NIEPOSEGREGOWANE   NALEŻY  ODDAĆ  DO   PSZOK.

4.  NA  POSESJACH   JEDNORODZINNYCH  MOŻNA   TWORZYĆ  KOMPOSTOWNIKI ( nie można przy zabudowie wielorodzinnej).

5. JEŻELI  NA    POSESJI  JEDNORODZINNEJ  BĘDZIE  KOMPOSTOWNIK, ODBIORCA  NIE  OTRZYMA  POJEMNIKA  NA BIOODPADY   ALE  PŁACIĆ     BĘDZIE   MNIEJ,  NIŻ    OBOWIĄZUJĄCA   STAWKA  PODSTAWOWA.

BIOODPADY MOŻNA  BĘDZIE  SKŁADOWAĆ W DWOJAKI SPOSÓB:

   W POJEMNIKU LUB  KOMPOSTOWNIKU ( nie będzie już brązowych worków).

 

6.TERMIN  SKŁADANIA  NOWYCH  DEKLARACJI   -    DO  10 - GO    DNIA  KAŻDEGO  MIESIĄCA, po tym miesiącu, w którym  nastąpiła  zmiana np. liczby osób, utworzenia  kompostownika i inne.

7.  DO  PSZOK  MOŻNA  BĘDZIE   ODDAWAĆ   ODPADY   MEDYCZNE  I    ZUŻYTE  OLEJE  SAMOCHODOWE.

8.  POSESJE  NIEZAMIESZKAŁE -   jeszcze   nie  podjęto decyzji.

9. POJEMNIKI   BĘDĄ    MYTE  PRZEZ  OPERATORA   2 RAZY   W ROKU.

10.  ZA DZIAŁKI  LETNISKOWE   BĘDZIE  OBOWIĄZYWAŁA    STAWKA  ZRYCZAŁTOWANA WYNOSZĄCA  165,00 zł, płatna do końca  kwietnia .

11. GRUZ    BUDOWLANY   oraz BIOODPADY    MOŻNA   DOSTARCZAĆ   DO  PSZOK ( osobiście).

12. USZKODZONY  POJEMNIK   NALEŻY  OSOBIŚCIE   ZGŁOSIĆ  U   OPERATORA -  wymiana  w ciągu  5  dni.

13. HARMONOGRAM   WYWOZU   ODPADÓW   oraz  mycia pojemników  BĘDZIE   PODANY  PO  ROZSTRZYGNIĘCIU  KONKURSU   NA  NOWEGO  OPERATORA.

14. Nie   ma  jeszcze   ustalonych   nowych  opłat  za wywóz  odpadów  od  marca 2020 r.

 

  Uwaga:

PSZOK  to plac, na którym odbierane są odpady biodegradowalne lub  budowlane.

W Różankach znajduje się przy Zakładzie Komunalnym ( ul. Myśliwska).

Odpady na PSZOK przywozi się własnym środkiem transportu.

 Odbiór  tzw.  GABARYTÓW  należy  zgłaszać  osobiście telefonicznie  - zabierane będą 1 raz w miesiącu.

 

                        Wszystkie, szczegółowe  informacje dotyczące nowego 

                          REGULAMINU    ODBIORU   ODPADÓW

                           będą podane jeszcze w lutym 2020r  -

                                  ( plakaty,  strona internetowa, ulotki).

                                                                                                                                           B.A.

Pogoda