Aktywność radnych

ZADANIA DO WYKONANIA W RÓŻANKACH W ROKU 2021

 

Ważne zadania do wykonania w NOWYM, 2021, ROKU w Różankach

mają nie tylko w dalszym ciągu podnosić  komfort naszego życia 

ale także zwiększać bezpieczeństwo Mieszkańców.

                               WE WSPÓŁPRACY    ZE  STAROSTWEM  POWIATOWYM 

                                                                      PLANUJE  SIĘ:

#   budowę   ŚCIEŻKI    ROWEROWEJ przy drodze powiatowej nr 1404 F RÓŻANKI  -  WOJCIESZYCE,

#  budowę urządzeń spowalniających ruch na ulicy Lipowej i Niepodległości,

#  budowę  odcinków chodników przy ulicy Lipowej i Niepodległości,

    Powyższe inwestycje dotyczą dróg powiatowych.  Finansowanie  remontów dróg powiatowych odbywało się zazwyczaj na drodze porozumień zawartych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp a Gminą Kłodawa.

  Udziały w kosztach  obu stron wynosiły po 50%.  Bądżmy  dobrej myśli, że także i w trudnym, 2021 roku, takie porozumienia zostaną podpisane i zrealizowane

                                      ZADANIA   GMINNE:

#  budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej  przy boisku sportowym,

#  dalsza modernizacja Szkoły Podstawowej w Różankach,

# utrzymanie w drożności  gminnych  rowów melioracyjnych,

#  bieżące prace porządkowe , nasadzenia kwiatów itp.

           NAJWAŻNIEJSZE  INWESTYCJE   GMINNE

t0

    BUDOWA    PRZEDSZKOLA   I    ŻŁOBKA     w Kłodawie

oraz    remont  drogi powiatowej biegnącej przez ŁOŚNO.

                                                                                                           B.A.

 

   

Pogoda