Z prac Rady Sołeckiej

BAL KARNAWAŁWY DLA MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK - 08.02.2020

 

                      Sołtys  i   Rada   Sołecka  Wsi   Różanki

                   serdecznie zapraszają Mieszkańców  Różanek

                        na   BAL   KARNAWAŁOWY,

                     który   odbędzie się   08. lutego 2020 roku

                          w świetlicy  wiejskiej w Różankach.

                                       Początek, godz. 20.00

 Organizatorzy  zapewniają  ciepły posiłek,  zimne przekąski, ciasto  oraz  napoje.

Napoje alkoholowe  - we własnym zakresie

Cena  biletów dla PARY uczestników zabawy karnawałowej  - 250,00 zł.

Zgłoszenia  na BAL  przyjmuje  Sołtys Wsi Różanki  - Pan Sławomir  Radecki, tel. 784 396 025.

Liczba  miejsc jest ograniczona. 

O przyjęciu na na BAL decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                                         B.A.

 

Pogoda