Rada parafialna

POWITANIE NOWEGO KSIĘDZA PROBOSZCZA

 

Odbyło się  wczoraj, 01.08.2017 roku w Kościele  Parafialnym  w   Różankach. Wysłannik  Biskupa  Ordynariusza Tadeusza   Lityńskiego  odczytał  DEKRET, NA MOCY  KTÓREGO  KS. DARIUSZ  CHMIST  OBEJMUJE  FUNKCJĘ  PROBOSZCZA  PARAFII  P.W.  ŚW.  STANISŁAWA  KOSTKI  W   RÓŻANKACH.

   Na pierwszą  MSZĘ   ŚW.   w nowej  RÓŻANKOWSKIEJ    Parafii  bardzo  licznie  przybyli  MIESZKAŃCY     CIOSAŃCA - miejscowości, w której do końca lipca b.r.  ks. Dariusz Chmist przez 9  lat sprawował  urząd  PROBOSZCZA  (ok 70 osób).  Obecni  byli  RODZICE   i  SIOSTRA  KSIĘDZA   DARIUSZA.

     Społeczeństwo  Różanek  oraz  władze  GMINY  KŁODAWA  starały  się  godnie  NOWEGO   KSIĘDZA  PROBOSZCZA  POWITAĆ.

   W imieniu  RADY   PARAFIALNEJ, MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK  I  CAŁEJ  PARAFII  KS.  PROBOSZCZA   witali:   Andrzej Dera - przewodniczący , Krzysztof  Hurka - zastępca  przewodniczącego i  Bożena  Adamczak- radna Gminy Kłodawa.

   W imieniu   Sołectwa  Różanki  - CHLEBEM   I   SOLĄ    witali  Agata  Jackowska - sołtys i  Gerard Graczyk- członek rady  sołeckiej.

   W imieniu  CAŁEJ   GMINY  KŁODAWA  powitali  KS. PROBOSZCZA   Wójt  Gminy  Kłodawa Anna Mołodciak  i  Jan  Kubera - Przewodniczący  Rady Gminy  Kłodawa.

W powitaniu  udział wzięły także liderki CARITAS - Panie Bożena Płotnicka i Elżbieta  Kopeć  oraz Dyrektor  ZS w Różankach - Elżbieta  Pietraszkiewicz.

   Wzruszenie Ks.   Proboszcza   było wielkie. W homilii dziękował  SWOIM RODZICOM, RODZINIE, DAWNYM  PARAFIANOM,  obecnym MINISTRANTOM.  GOŚCIE  Z CIOSAŃCA  też  nie kryli  wzruszenia; ich bardzo  liczna  obecność  na PIERWSZEJ  MSZY  ŚW.  w nowej miejscowości  świadczy, że bardzo swego  DUSZPASTERZA  POKOCHALI i z  trudem się z NIM   rozstają.

    Po Mszy Św.  odbyło się  SPOTKANIE  w świetlicy  wiejskiej, na które zaprosiła RADA  SOŁECKA  WSI  RÓŻANKI.  Uczestniczyli  w nim:  KSIĄDZ PROBOSZCZ  DARIUSZ  CHMIST,  GOŚCIE  Z  CIOSAŃCA, WŁADZE  GMINY  KŁODAWA,  przedstawiciele   WSI  RÓŻANKI.  

     

                                                                                                                    Bożena Adamczak

     Fragmenty POWITANIA:

          SZANOWNY  ( OD DZISIAJ   NASZ )  KSIĘŻE PROBOSZCZU!

01.08.2017 roku - to bardzo ważny dzień dla naszej miejscowości, Parafii Różanki i Gminy  Kłodawa.

...To  pierwsza  Msza św, którą wspólnie będziemy przeżywać!

...To dzień bardzo ważny  dla nas mieszkańców - ale doskonale rozumiemy - także niezwykle ważny dla Księdza Proboszcza - I spotkanie na wspólnej  Ofierze  Eucharystycznej...

   ...W imieniu  Rady Parafialnej ( bardzo pracowitej, aktywnej,mającej w swoim dorobku wiele ważnych dokonań)

                   a także w imieniu Mieszkańców  Różanek i całej  Parafii

bardzo  serdecznie  Księdza  Proboszcza Witam  w naszej Wspólnocie  Parafialnej.

     ... Życzymy tylko dobra w naszej Parafii;   zapewniamy, iż ze swej strony będziemy się bardzo starać, by praca duszpasterska w naszej parafii  przyniosła Księdzu Proboszczowi wiele satysfakcji  i  radości.

    ...Od dzisiaj będziemy wspólnie przeżywać chwile radosne ( i oby było ich jak najwięcej: chrztów, I komunii, bierzmowań, ślubów) ale też, niestety, będzie Ks. Proboszcz na wieczny spoczynek odprowadzał naszych Mieszkańców.

...Ze wzruszeniem  dodam, że ta I  MSZA   św. będzie odprawiona za moich ukochanych Rodziców: Wandę i Aleksandra  Więckowskich w 11 rocznicę śmierci Mamy i 24 rocznicę śmierci Taty.

   O Mszę św. poprosiłam na początku roku kalendarzowego nie przypuszczając nawet, że to właśnie ta Msza św. będzie otwierać nowy, duszpasterski etap w życiorysie Księdza Proboszcza.a Stróża

....Proszę  o modlitwę za moich Rodziców ale też za wszystkich MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK, którzy spoczywają na   naszych cmentarzach.

     Proszę  też o modlitwę  za żyjących  naszych Mieszkańców, by Pan Bóg obdarował nas wszystkich dobrym  zdrowiem i potrzebnymi łaskami.

     My zaś będziemy prosić naszego parafialnego patrona ŚW.  STANISŁAWA  KOSTKĘ i  MATKĘ BOŻĄ   FATIMSKĄ

( z kapliczki, którą zbudowali sami mieszkańcy) oraz św. Anioła  Stróża  o dobre zdrowie i wiele energii dla Ks. Proboszcza we wszelkich działaniach na chwałę Panu  Bogu ale też dla dobra naszej Parafii i Gminy.

                                                                                                                                        Szczęść Boże  w Różankach i całej Parafii.

                                                                                                                                            B.A.

RODZICE   KS. PROBOSZCZA  DARIUSZA  CHMISTA

  CDN

Pogoda