Rada parafialna

13 LAT PRACY DUSZPASTERSKIEJ KSIĘDZA BOGUSŁAWA KACZMARKA W RÓŻANKACH

 

W niedzielę,  30.07.2017 roku, KSIĄDZ  KANONIK HONOROWY  BOGUSŁAW   KACZMAREK - PROBOSZCZ  NASZEJ  PARAFII   odprawił  uroczystą  MSZĘ  ŚW.  DZIĘKCZYNNĄ    ZA  13  LAT  PRACY DUSZPASTERSKIEJ  wśród  nas.  Było to POŻEGNANIE  związane  z przeniesieniem  KSIĘDZA  BOGUSŁAWA do  pracy  w  parafii gorzowskiej.

     Mieszkańcy  Różanek, delegacje  Rady Parafialnej,  Samorządu  Wiejskiego, Władze Gminy  Kłodawa, Caritas, Róże Różańcowe z wielkim  żalem  żegnały  KSIĘDZA  PROBOSZCZA  BOGUSŁAWA  KACZMARKA.  W wystąpieniach  podkreślano wielki  dorobek  KSIĘDZA   w sferze  materialnej i  duchowej.

  Krótkie podsumowanie pracy  ks.BOGUSŁAWA KACZMARKA przedstawione jest  w najnowszym wydaniu KŁODAWSKICH  WIEŚCI  na str. 31.

  Poniżej  fragmenty:

...Krótkie  podsumowanie pracy  ks. Bogusława w naszej Parafii jest bardzo trudne, gdyż działań było wiele, w tym niezwykle skomplikowanych lecz bardzo ważnych dla Parafian. Miały one wymiar wielokierunkowy  i wielowymiarowy.

   W sferze materialnej - to głównie głębokie, całościowe remonty naszych czterech świątyń oraz budowa kościoła p.w. Św. Huberta w Zdroisku.

  Zabytkowy Kościół Parafialny p. w. św. Stanisława Kostki w Różankach poddany został generalnemu  remontowi.  Założono nowy dach, zamontowano nowe okna, wykonano odwodnienie oraz elewację zewnętrzną. Wnętrze świątyni także uzyskał nową szatę. Renowacji poddano zabytkowy ołtarz, chrzcielnicę, chór, ławki i ściany. Przebudowana została zakrystia oraz chodnik przy kościele. Rozpoczęto porządkowanie placu przykościelnego. To wieloletnie zadanie zostało zakończone remontem plebanii parafialnej, która zyskała nowe instalacje elektryczne i grzewcze, nowe okna i elewację.

       Kościoły  fililialne:

* w  Rybakowie - kościół  rozbudowano, dobudowano wieżę, zbudowano zakrystię i ołtarz, doprowadzono wodę,

* w Santocznie - wyremontowano ściany i odnowiono wystrój wnętrza, doprowadzono wodę,

*  w Wojcieszycach - odnowiono wystrój wnętrza, rozbudowano ołtarz, ułożono polbruk na placu przykościelnym,

*  w  Zdroisku - zbudowano kościół od podstaw.

    SFERA  DUCHOWA

Pięknie położone i wyjątkowo starannie odremontowane nasze świątynie przyciągają mieszkańców także okolicznych gmin i miasta  Gorzowa Wlkp.

   W naszych  zabytkowych  kościołach zawieranych jest wyjątkowo dużo sakramentów:

     *  małżeństwa - szczególnie  w Różankach  i  Santocznie - w ciągu minionych 13 lat zawarto ok. 400 ślubów,

    *  Sakrament Chrztu św. przyjęło ok 520 dzieci,

    *   Sakrament  I Komunii św. - ok. 650 dzieci,

    *   Sakrament  Bierzmowania - ok. 400 osób.

    *  na wieczny spoczynek Ks. Proboszcz  Bogusław odprowadził ok. 320 naszych Parafian.

        ....W naszej Parafii działa wiele grup modlitewnych:

         Róże  Różańcowe ( w tym męska), Margaretki, Koło Misyjne ( parafialne i szkolne).

     Każdego 13 - go dnia miesiąca od maja do pażdziernika  odbywa się procesja do Kapliczki Matki Bożej Fatimskiej

( wybudowali ją sami nasi Mieszkańcy), a w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiane są Msze św. Wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi, natomiast w każdą pierwszą niedzielę miesiąca - nabożeństwo  do Bożego Miłosierdzia.

      Bardzo aktywnie pracuje Grupa Caritas oraz wolontariat dziecięcy i młodzieżowy.

Wielkie zaangażowanie w służbie  liturgicznej wykazują ministranci  i lektorzy.

    W bieżącym roku  X- lecie swojej działalności obchodzić będzie parafialny   czterogłosowy chór mieszany "LAUDAMUS  TE" ( zdobywał czołowe miejsca na przeglądach chórów kościelnych).

    Aktywnie pracują schole: dziecięca i młodzieżowa.

  Bardzo bogata i wszechstronna działalność naszej wspólnoty parafialnej jest udziałem w.w. grup i wszystkich naszych PARAFIAN, których zaangażowanie jest szczere, serdeczne i widoczne na każdym kroku.

     Ks. Bogusław Kaczmarek składa  gorące podziękowania wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Parafii w  Różankach za wielką pomoc w realizacji działań duszpasterskich.

    Podziękowania kieruje także pod adresem Urzędu Gminy w Kłodawie i Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, których dotacje bardzo ułatwiły pokonanie barier finansowych.

      Wyjątkowo aktywna Rada Parafialna  w Różankach dziękuje Wszystkim, którzy przyczynili się do wielkiego dzieła odnowy naszych świątyń.

                                                                                                                                             Opracowali:

                                                                                                                                              Andrzej Dera

                                                                                                                                          i  Bożena Adamczak.

 

CDN


 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda